Savaşın Getirdiği Önlemler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türkiye, her ne kadar İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kalmayı başardıysa da savaş ortamının doğurduğu sorunlardan uzak kalamamıştır. Bu sorunları gidermek amacıyla dönemin hükümeti birçok alanda çeşitli önlemler almıştır. Ancak ülkemizin yararı için alınan bu önlemlerin iletişim, seyahat, mülk hakkı gibi bazı temel hak ve özgürlüklere getirdiği sınırlamalar halkın tepkisine yol açmıştır. Türk halkı, 1939 - 1945 yılları arasında gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı yıllarında her ne kadar bazı sıkıntılara katlanmak zorunda kaldıysa da savaşın en acı yanı olan ölüm gerçeğinden uzak kalmayı başarmıştır. 

Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'nın doğurduğu sorunlardan uzak kalamaması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu dönemde aldığı önlemler hakkında ayrıntılı bilgileri görebilirsiniz.