Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

15 - 21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle Maarif Vekaleti'nin organize edeceği bir eğitim kongresi yapılmasına karar verilmiştir. Ancak bazı milletvekilleri ülkenin içinde bulunduğu savaş koşulları nedeniyle kongrenin ertelenmesini istemişlerdir. Mustafa Kemal bu önerileri şiddetle reddetmiştir. Çünkü, bu kongrenin toplanmasının aynı zamanda düşmanın kesinlikle yenileceğinin herkese ilan edilmesi anlamına geldiğini düşünmüştür. Maarif Kongresi, 15 Temmuz 1921 Cuma günü Ankara Erkek Öğretmen Okulu'nun konferans salonunda açılmıştır.

Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önem ve Maarif Kongresi'nin düzenlenme nedenleri anlatılmaktadır.