Sanayi İnkılabı ve Birinci Dünya Savaşı - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Sanayi İnkılabı ve Birinci Dünya SavaşıCanlandırma

Sanayi İnkılabıyla birlikte Avrupa'daki üretim teknolojisinde büyük bir değişim yaşanmıştır. Sanayileşme ile birlikte ham madde ve enerjiye duyulan ihtiyaç artmıştır. Sanayileşen devletler ham madde ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak, kendi ülkelerinde tüketemedikleri malları satabilmek ve yeni pazarlar elde edebilmek amacıyla sömürgecilik faaliyetlerine hız vermişlerdir. Ham madde ve pazar kavgası, başka bir ifade ile sömürgecilik yarışı Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedenini oluşturmuştur.

Sanayi İnkılabı ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki ilişki üzerinde durulmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!