Said Halim Paşa

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

1863'te Kahire'de doğmuştur. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Yüksek öğrenimini İsviçre'de tamamlamıştır. Mahmut Şevket Paşa kabinesinde Hariciye nazırı olarak görev yapmıştır. İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinin ardından 1919'da İngilizler tarafından sürgüne gönderilmiştir. 1921'de İtalya'nın başkenti Roma'da bir Ermeni komitacı tarafından öldürülmüştür.

Said Halim Paşa'nın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.