Rus Çarı Nikolas'ın Savaştan Beklentileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Rusya, on sekizinci yüzyıla kadar dünya siyasetinde etkin bir kuvvet olamamıştır. On sekizinci yüzyılla birlikte güçlü bir aktör olarak siyaset sahnesindeki yerini almaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı öncesinde; Panslavizm politikalarıyla, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da hakimiyet sağlamak, boğazları ele geçirerek Akdeniz'e inmek, Ortadoğu petrol coğrafyasında egemenlik sağlamak, Orta Asya'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyadaki egemenlik alanlarını korumak gibi hedefleri vardır.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Rusya'nın politik eğilimleri, bu devletin Avrupa devletleri ile ilişkilerine, Osmanlı Devleti'ne bakışına ve sömürgeciliğe yaklaşımına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.