Resneli Niyazi Bey

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Ahmet Niyazi Bey, 1873 yılında Makedonya'da Manastır yakınındaki Resne kasabasında doğmuştur. Manastır Askeri Lisesi ve Harbiye Mektebi'ni bitirmiştir. İttihat ve Terakki'ye katılarak bir silahlı kuvvetle dağa çıkarak, II. Abdülhamit'e karşı ilk silahlı isyan hareketini başlatmıştır. II. Meşrutiyet'in ilanıyla “Hürriyet Kahramanı” olarak anılmıştır. 1913'te Arnavutluk'un Avlonya limanında kendisini İstanbul'a götürecek gemiyi beklerken vurularak öldürülmüştür.

Resneli Niyazi Bey'in hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.