Reading Exercise: Adventures - 8. Sınıf

İngilizce - Alıştırma
Reading Exercise: AdventuresAlıştırma

Adventures - 6. Ünite

Üç arkadaşın yaptıkları ekstrem sporlar ile ilgili açıklamalarını okuyup, okuma metni ile ilgili soruların doğru cevaplarını bulunuz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!