Rasyonel Sayıların Devirli Ondalık Gösterimi

Matematik - Canlandırma

Bir ondalıklı sayıda belirli bir basamaktan sonra, aynı rakam veya rakam gurupları sürekli olarak devam ediyorsa bu tip sayılara devirli ondalıklı sayı denir. Devirli ondalıklı sayılarda devreden rakam veya rakam gurubu üzerine bir çizgi çizilir.

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların devirli ondalıklı gösterimini bulabilirsiniz.