Rasyonel Sayıların Devirli Ondalık Gösterimi - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Rasyonel Sayıların Devirli Ondalık GösterimiCanlandırma

Bir ondalıklı sayıda belirli bir basamaktan sonra, aynı rakam veya rakam gurupları sürekli olarak devam ediyorsa bu tip sayılara devirli ondalıklı sayı denir. Devirli ondalıklı sayılarda devreden rakam veya rakam gurubu üzerine bir çizgi çizilir.

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların devirli ondalıklı gösterimini bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!