Rasyonel Sayıları Ondalık Gösterime Dönüştürerek Sıralama - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Rasyonel Sayıları Ondalık Gösterime Dönüştürerek SıralamaCanlandırma

Rasyonel sayıları sıralarken ilk olarak sayıları aynı türden sayılar olarak yazarsak sıralamamız daha kolay olacaktır. Verilen rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade edip, tam ve kesir kısımlarını karşılaştırarak sıralayabiliriz. Negatif sayılar pozitif sayılardan daima küçük olduğundan, negatif ve pozitif rasyonel sayıları ayrı ele alabilir ve bunların karşılaştırması bitince negatif sayıları pozitif sayıların solunda sıralamaya ekleyebiliriz.

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların ondalık gösterime dönüştürülerek sıralanmasını görebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!