Rasyonel Sayıları Kesirli Biçimde Yazarak Sıralama - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Rasyonel Sayıları Kesirli Biçimde Yazarak SıralamaCanlandırma

Rasyonel sayıları sıralarken ilk olarak sayıları aynı türden sayılar olarak yazarsak sıralamamız daha kolay olacaktır.   Verilen rasyonel sayıları kesirli biçimde yazarak kesirlerin sıralamasında kullandığımız yöntemleri kullanılabiliriz. Sayıları sayı doğrusu modeli kullanarak, payları veya paydaları eşit rasyonel sayıları karşılaştırarak, payları ve paydaları eşit olmayan rasyonel sayıları ise ya paylarını ya da paydalarını eşitleyerek veya sayıların yarıma veya bütüne olan uzaklıklarına bakarak sıralayabiliriz. Negatif sayılar pozitif sayılardan daima küçük olduğundan, negatif ve pozitif rasyonel sayıları ayrı ele alabilir ve bunların karşılaştırması bitince negatif sayıları pozitif sayıların solunda sıralamaya ekleyebiliriz.

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların kesirlerin sıralamasında kullanılan yöntemlerle sıralanmasını görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!