Rasyonel Sayılar ve Sayı Doğrusu - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Rasyonel Sayılar ve Sayı DoğrusuCanlandırma

Rasyonel sayıları, sayı doğrusunda gösterirken kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi yöntemini kullanabiliriz. Her tam sayı, paydası 1 olan bir rasyonel sayı olarak ifade edilebilir.  

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterimini, sayı doğrusundaki yeri verilen rasyonel sayıyı nasıl belirleyeceğimizi ve her tam sayının paydası 1 olan bir rasyonel sayı olarak yazılabildiğini görebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!