Rasyonel Sayılar ve Sayı Doğrusu

Matematik - Canlandırma

Rasyonel sayıları, sayı doğrusunda gösterirken kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi yöntemini kullanabiliriz. Her tam sayı, paydası 1 olan bir rasyonel sayı olarak ifade edilebilir.  

Bu konu anlatımında rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterimini, sayı doğrusundaki yeri verilen rasyonel sayıyı nasıl belirleyeceğimizi ve her tam sayının paydası 1 olan bir rasyonel sayı olarak yazılabildiğini görebilirsiniz.