Prizmaların Temel Elemanlarını Gözlemleme - 8. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Prizmaların Temel Elemanlarını Gözlemlemeİnteraktif Etkinlik

Prizmanın alt ve üst yüzeyinde bulunan ve birbirine eş olan bu iki çokgen prizmanın tabanı, tabanların birbirine olan uzaklığı prizmanın yüksekliği, tabanları birleştiren dikdörtgensel bölgeler prizmanın yan yüzleri, prizmanın yüzlerini birleştiren doğru parçaları, prizmanın ayrıtları, ayrıtların kesişim noktaları ise prizmanın köşeleridir.

Prizmaların temel elemanlarının gözlemleyeceğiniz bu etkinlikte, farklı prizmaların ayrıtlarını, tabanlarını, köşelerini, ve yan yüzlerini gözlemleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!