Pozitif ve Negatif Rasyonel Sayılar - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Pozitif ve Negatif  Rasyonel SayılarCanlandırma

Bir rasyonel sayının pay ve paydasındaki sayıların işaretlerine göre pozitif veya negatif olduğunu belirleyebiliriz. Rasyonel sayının pay ve paydasındaki tam sayıların ikisi de pozitifse rasyonel sayı pozitif, sayılardan herhangi biri negatif ise rasyonel sayı negatiftir.

Bu konu anlatımında pozitif ve negatif rasyonel sayıları nasıl belirlediğimizi görebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!