Planlı Yazma Aşamalarını Belirleme- - 6. sınıf

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Planlı Yazma Aşamalarını BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada planlı yazma aşamalarının belirlenmesi ve bu aşamaların sıraya konması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!