Pi Sayısı - 6. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma

Bu canlandırmada pi sayısının keşfi ve irrasyonel bir sayı oluşu açıklanmaktadır.