pH Ölçeği Kullanarak Asitler ve Bazların Belirlenmesi - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
pH Ölçeği Kullanarak Asitler ve Bazların BelirlenmesiEtkileşimli Alıştırma

Asit veya baz çözeltilerinin pH'leri pH kağıdı ve skalası yardımıyla bulunabilir.

Bu interaktif etkinlikte verilen çözeltilerin pH'leri, pH kontrol kağıdı ve skalası yardımı ile bulunacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!