Periyodik Tablonun Genel Yapısı - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Periyodik Tablonun Genel YapısıCanlandırma

Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanır. Sütunlara grup, satırlara periyot denir. On sekiz grup, yedi periyot bulunur.

Periyodik tablonun yapısı, grup ve periyot kavramları açıklanır. Periyodik tablonun genel özellikleri, gruplar ve periyotlar hakkında bilgi verilir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!