Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Paydaları Eşit Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemiCanlandırma

Paydaları eşit olan kesirlerin toplamını ve farkını hesaplarken birim kesirlerden yararlanılır. Paydaları eşit olan kesirler toplanırken payda aynı kalır, paylar toplanır. Paydaları eşit olan kesirlerin farkını hesaplarken de payda aynı kalır, paylar arasındaki fark hesaplanır.

Paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili konu anlatımında bu tür kesirlerle nasıl işlem yapıldığını görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!