Öznel ve Nesnel Yargı - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Öznel ve Nesnel Yargı - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümleleri nesnel ya da öznel olma durumlarına göre ayırt edebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!