Öznel-Nesnel Cümleler - Alıştırma - 7. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Öznel-Nesnel Cümleler - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Okuduğun metinden alınmış cümlelerin öznel ya da nesnel olduğununu belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!