Özdeşlik ve Denklem - 8. sınıf

Matematik - Canlandırma
Özdeşlik ve DenklemCanlandırma

Değişkenin alacağı her değer için doğru olan eşitliklere özdeşlik, bazı değerler için doğru olan eşitliklere de denklem denir.

Bu canlandırmada özdeşlik tanımı, özdeşlik ile denklemin farkı ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!