Öteleme - 7. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
ÖtelemeEtkileşimli Alıştırma

Öteleme, bir nesnenin belirli bir doğrultu ve yönde konum değiştirme hareketidir.

Bu etkileşimli alıştırmada, verilen nesnelerin öteleme sonunda oluşan görüntülerini oluşturabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!