Osmanlı İmparatorluğu'nda Milli Bankacılığın Oluşumu - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Osmanlı İmparatorluğu'nda Milli Bankacılığın OluşumuCanlandırma

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğunda henüz ulusal niteliğe sahip bir banka kurulması için yeterli sermaye yoktu. Bundan en çok zarar gören kesimse çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü çiftçiler başvurabilecekleri kurum olmadığı için sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. Çiftçilerin bu durumdan kurtulması için halk hareketi ile desteklenmiş devlet yardımının gerektiği sonucuna varıldı. Böylece 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynak ile Mithat Paşa öncülüğünde devlet eli ve devlet himayesinde kurulan ve adına Memleket Sandıkları denilen  ilk organizasyon milli bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir.

Osmanlı Devleti'nde Memleket Sandıkları milli bankacılığın ilk örneğidir. Bu canlandırmada Osmanlı Devleti'nde bankacılık faaliyetlerinin nasıl başladığı anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!