Osmanlı Devleti'nde Toprak Yönetimi - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Osmanlı Devleti'nde Toprak YönetimiCanlandırma

Osmanlı Devleti’nde toprakların önemli bir kısmı devlete, toprağı kullanma hakkı ise halka aitti. Toprağını iyi ekip biçmeyenlerden veya 3 yıl üst üste boş bırakanlardan toprakları geri alınır, başkasına verilirdi. Bu sayede tarımda üretimin devamlı olması sağlanırdı.

Bu canlandırmada Osmanlı Devleti'nde toprak yönetim sistemi anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!