Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İttihat ve Terakki Partisi Osmanlı Devleti'nin çöküşüne dur demek için tam bağımsızlığa sahip olunmasını, kapütülasyonların kaldırılmasını, büyük devletlerin Osmanlı iç işlerine karışmasının önlenmesini öncelik olarak görüyor ve köklü reformların yapılması gerektiğine inanıyorlardı. Bu reformaların gerçekleştirilmesine ordudan başlandı. Bu amaçla Almanlar ile iş birliğine gidildi. Enver Paşa’ya göre Almanya ile birlikte savaşa girilirse daha önce kaybedilmiş olan topraklar da geri alınabilirdi. 2 Ağustos 1914’de, Enver Paşa bu amaçla Almanya ile gizli bir anlaşma imzaladı.

Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girme süreci anlatılmaktadır.