Ortak Miras Ögeleri - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Ortak Miras ÖgeleriCanlandırma

Dünya genelinde geçmişten günümüze ulaşan birçok doğal ve kültürel varlık bulunmaktadır. Bu varlıklar tek bir kişiye değil bütün insanlığa aittir. Bunların korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi kültürel anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kısa adı “UNESCO” olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen eserleri “Dünya Miras Listesi”ne alarak koruma çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca ortak miras ögelerinden bazıları çeşitli müzelerde korunmakta ve sergilenmektedir.

Bu konu anlatımında, ortak miras ögeleri olarak kabul edilen doğal ve kültürel varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!