Örgü ve Molekül Yapılı Bileşikler - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Örgü ve Molekül Yapılı BileşiklerCanlandırma

Elektron alışverişi yoluyla oluşan iyonik bileşikler örgü yapılı bileşikleri, elektron ortaklaşması ile oluşan kovalent bileşikler ise molekül yapılı bileşikleri oluşturur.

Bu konu anlatımında, örgü yapılı ve molekül yapılı bileşiklerin nasıl oluştukları açıklanacak ve örnekler verilecektir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!