Oran ve Kesir İlişkisi - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Oran ve Kesir İlişkisiİnteraktif Etkinlik

Kesir bir bütünün bölündüğü eş parçalardan birinin veya birkaçının bütüne oranını ifade eder. Bu yüzden her kesir bir orandır. Buna rağmen oran bir parçanın diğer parçayla, bütünün herhangi bir parçayla ya da bir bütünün başka bir bütünle karşılaştırılmasından da elde edilebileceği için her oran bir kesir değildir.

Bu interaktif etkinlikte kesir ile oran arasındaki farkı örnekler üzerinden görebileceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!