Onuncu Yıl Nutku

Türkçe - Metin
Onuncu Yıl NutkuMetin

“Onuncu Yıl Nutku” adlı metnin Atatürk’ün kişilik özelliklerine okunması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!