Onuncu Yıl Nutku - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Onuncu Yıl NutkuCanlandırma

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonraki süreçte siyasal, kültürel, hukuksal, toplumsal ve ekonomik alanlarda yapılan inkılapların halk tarafından kısa sürede benimsendi. Mustafa Kemal bu süreçte gelişen olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu gün olan 29 Ekim 1933 tarihinde yapılan kutlamalarda yaptığı konuşması ile dile getirdi. Bu konuşma 10.yıl nutku olarak adlandırıldı.

Onuncu yıl nutku ile ilgili konu anlatımında Cumhuriyetin ilk on yılında Türk Milleti'nin gösterdiği gelişmeleri ve Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in İlanı'ndan sonraki süreçte gelişen olayları dile getirdiği 10.yıl Nutkunun içeriğini bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!