Ondalık Gösterimlerle İlgili Problemler - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Ondalık Gösterimlerle İlgili Problemlerİnteraktif Etkinlik

Ondalık gösterimlerle ilgili problem çözerken, diğer bütün problem durumlarında olduğu gibi öncelikle problem metni dikkatli bir şekilde okunarak, verilen bilgiler ve istenen belirlenmelidir. Problemi çözmek için bir plan yapmak, yapılan planı işlem hatalarından kaçınarak uygulamak ve bulunan sonucu  problemi başka bir yoldan çözerek kontrol etmek, problem çözmenin en önemli adımlarındandır.

Bir günlük hayat örneği üzerinden ondalık gösterimlerle ilgili problem çözmeyi temel alan bu etkinlikte, problemin verilenlerini ve istenenlerini belirleyecek ve çözüm için bir plan oluşturacaksınız. Daha sonra oluşturduğunuz plana göre problemin nasıl çözüleceğini ve bulduğunuz sonucu nasıl kontrol edebileceğinizi göreceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!