Ondalık Gösterimleri Yuvarlama - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Gösterimleri YuvarlamaEtkileşimli Alıştırma

Ondalık gösterimlerde yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki rakam 5 ya da 5’ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 arttırılır, sağındaki diğer basamaklar 0 yapılır. Bu rakam 5’ten küçük ise de yuvarlanan basamaktaki rakam değişmez, yine sağındaki diğer basamaklar 0 yapılır. Ondalık gösterimlerde virgülden sonraki sıfırlar önemsiz olduğundan bu sıfırlar atılır.

Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimleri belirli bir basamağa göre yuvarlayarak şifreleri çözecek ve kaçmakta olan bir hırsızı bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!