Ondalık Gösterimleri Sıralama - 5. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ondalık Gösterimleri SıralamaEtkileşimli Alıştırma

Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Gösterimlerin tam kısmı birbirine eşit ise gösterimlerin kesir kısmı basamak değerlerine göre karşılaştırılır. Karşılaştırılan basamaktaki rakamın büyük olduğu gösterim daha büyüktür.

Bu interaktif etkinlikte bir araba yarışındaki arabaların ondalık gösterimlerle ifade edilen yarışı bitirme sürelerini karşılaştırarak sıralayacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!