Omurgasız Hayvanlar - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Omurgasız HayvanlarCanlandırma

Omurgası bulunmayan hayvanlara omurgasızlar adı verilir. Omurgasızlar; süngerler, sölenetereler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere altı gruba ayrılır.

Bu canlandırmayı izleyerek omurgasız hayvanların genel özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!