Olumlu ve Olumsuz Cümleleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Olumlu ve Olumsuz Cümleleri BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümleleri ifade ettikleri anlam özelliklerine göre ayırt edebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!