Olumlu ve Olumsuz Cümleler

Türkçe - Konu Anlatımı
Olumlu ve Olumsuz CümlelerKonu Anlatımı

Fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelere olumlu cümle denir. Fiil cümlesinde işin, oluşun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümleler ise olumsuz cümlelerdir.

Olumlu ve olumsuz cümlelerin neler olduğunu öğrenecek ve örnek cümleler göreceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!