Ölçüsü Bilinen Yayı Kullanarak Merkez Açının Ölçüsünü Hesaplama - 7. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Ölçüsü Bilinen Yayı Kullanarak Merkez Açının Ölçüsünü HesaplamaEtkileşimli Alıştırma

Bu interaktif etkinlikte, ölçüsü bilinen yayı kullanarak merkez açının ölçüsünü hesaplayacaksınız

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!