Olayların Çok Boyutluluğu - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Olayların Çok BoyutluluğuCanlandırma

Çevremizde her gün çeşitli olaylar yaşanır. Bu olayların bazılarına tanık oluruz, bazılarını ise kitle iletişim araçlarından öğreniriz. Olaylar herkesi aynı şekilde etkilemez. Çünkü olaylar, çok boyutlu olabilir ve kişileri farklı şekillerde etkileyebilir.

Bu konu anlatımında olayların çok boyutluluğu üzerinde durulmakta ve insanları farklı açılardan etkilemesine örnekler verilmektedir. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!