Olasılık ile İlgili Uygulamalar - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Olasılık ile İlgili UygulamalarEtkileşimli Alıştırma

Basit bir olayın olma olasılığı, istenen olayın çıktı sayısının deneyin tüm çıktılarının sayısına oranı bulunarak hesaplanır. Olasılıkları eşit, diğer bir ifadeyle eşit şansa sahip olan olayların çıktıları "eş olasılıklı" olarak adlandırılır.

Bu interaktif etkinlikte size bir çark ile bu çarkı doldurmanız için belirli renkler ve sayılar verilmektedir. Çarkın üzerine renkleri veya sayıları yerleştirirken çark döndüğünde gerçekleşebilecek olayların olasılıkları ile ilgili ipuçları da verilmekte ve çarkı bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak doldurmanız istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!