Olasılığı Daha Fazla, Daha Az  ya da Eşit Olaylar Oluşturma - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Olasılığı Daha Fazla, Daha Az  ya da Eşit Olaylar OluşturmaEtkileşimli Alıştırma

Bir deneyin tüm çıktılarının arasından istenen olayın çıktıları ne kadar çok ize, bu olayın gerçekleşme şansı, bir başka deyişle olayın olma olasılığı o kadar fazladır. Buna göre bir deney sonunda gözlemlemek istediğiniz olayların çıktı sayılarını karşılaştırarak bu olaylardan hangisinin gerçekleşme olasılığının daha fazla olduğu ile ilgili tahminde bulunabilirsiniz.

Bu interaktif etkinlikte size bir çark ve bu çarkı doldurmanız için belirli renkler ve sayılar verilmektedir. Çarkın üzerine renkleri veya sayıları yerleştirirken çark döndüğünde gerçekleşebilecek olayların olasılıklarının ne kadar az ya da çok olduğu ile ilgili ipuçları da verilmekte ve çarkı bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak doldurmanız istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!