Öğrenci Kulüpleri ve Eğitsel Kollar - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Öğrenci Kulüpleri ve Eğitsel KollarCanlandırma

Eğitsel ve sosyal kulüpler, öğrencilerin okul içinde ve okul dışında bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmasını amaçlayan küçük gruplardır. 

Bu canlandırmada sorulan sorular üzerine öğrenci kulüpleri ve eğitsel kolların ne gibi aktivitelerde bulunduğu hakkında fikir yürütebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!