Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Nüfus Dağılışını Etkileyen FaktörlerCanlandırma

Nüfusun dağılımı; bir bölgede yaşayan insan sayısının, hangi alanlarda yüksek, hangi alanlarda düşük olduğunu gösteren nüfus özelliğidir. Fiziki (doğal) ve beşeri - ekonomik etkenler nüfus dağılımını etkiler.

Bu canlandırmada bir ülkedeki nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri faktörleri öğrenebilir ve bu faktörler ile ilgili çeşitli örnekleri görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!