Nerelerde Yaşıyoruz - 7. sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Nerelerde YaşıyoruzCanlandırma

Türkiye'deki nüfusun illere göre dağılımı incelediğimizde İstanbul, Ankara, izmir gibi şehirlerde nüfusun; Tunceli, Bayburt, Ardahan gibi illlere göre çok daha fazla olduğu görülür.

Canlandırmada Türkiye'de hangi şehirlerin en fazla, hangilerinin en az nüfusa sahip olduğu açıklanmaktadır. Nüfus miktarına etki eden faktörler örnek bir şehir üzerinden incelenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!