Neden-Sonuç İlişkisi

Türkçe - Konu Anlatımı
Neden-Sonuç İlişkisiKonu Anlatımı

'Neden, niye, niçin'' gibi sorulara cevap verebilen ; bir olayın, bir durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme sebebini anlatan cümlelerde neden- sonuç ilişkisi vardır.

Canlandırmada hangi cümlelerde neden sonuç ilişkisinin olduğu örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!