Neden-Sonuç İlişkisi - 6. sınıf

Türkçe - Canlandırma
Neden-Sonuç İlişkisiCanlandırma

'Neden, niye, niçin'' gibi sorulara cevap verebilen ; bir olayın, bir durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme sebebini anlatan cümlelerde neden- sonuç ilişkisi vardır.

Canlandırmada hangi cümlelerde neden sonuç ilişkisinin olduğu örnekler üzerinden anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!