Mutlak Değer - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Mutlak DeğerCanlandırma

Sayı doğrusunda bir sayının sıfıra olan uzaklığı, bu sayının mutlak değeri olarak adlandırılır. Bir sayının, örneğin 5'in mutlak değerini  sayının her iki yanına koyduğumuz çizgilerle gösteririz (Örn:│5│).  Mutlak değer başlangıç noktasına olan uzaklığı belirttiğinden, ya 0 ya da 0'dan büyük bir sayıya eşit olur. Başka bir deyişle mutlak değer negatif bir sayıya eşit olamaz.

Bu konu anlatımında, tarih şeridi örneği üzerinden verilen mutlak değer kavramını ve mutlak değer sembolünü görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!