Mustafa Kemal'in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ndeki Faaliyetleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Mustafa Kemal askerlik hayatına 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle atandığı Şam kentindeki Beşinci Ordu'ya bağlı 30. Süvari Alayı'nda başlamıştır. Burada arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Mustafa Kemal, cemiyetin faaliyetlerini Selanik'e taşımak istemiştir. Gizlice Selanik'e giderek burada cemiyet'in bir şubesini açmıştır. Takip eden dönemde Makedonya'daki Üçüncü Ordu'ya atanmıştır. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin çalışmaları sırasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyeleriyle tanışmış ve cemiyeti'ne üye olmuştur.

Bu konu anlatımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları ile birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması ve bu cemiyetteki faaliyetleri anlatılmaktadır. Takip eden dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyeleriyle tanışması ve bu cemiyete üye olması sürecinde ve sonrasında yaşananlara değinilmektedir.