Mustafa Kemal'in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması İle İlgili Görüşlerini Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Mustafa Kemal'in Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ile ilgili görüşlerini öğrenebilirsiniz.