Mustafa Kemal Görevden Alınıyor - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Mustafa Kemal Görevden AlınıyorCanlandırma

Türk Milleti Amasya Genelgesi ile kendisine yapılan çağrıya uymuş ve Sivas'ta milli bir kongre toplanmasını öngören genelge doğrultusunda, yurdun dört bir yanında kongreye katılacak delegeler belirlenmeye başlanmıştır. Osmanlı Hükümeti, Mustafa Kemal'in yetkilerini aştığını düşünerek derhal İstanbul'a dönmesini istemiştir. Mustafa Kemal, 8 - 9 Temmuz gecesi İstanbul'dan aldığı özel bir telgrafla “ordu müfettişliği” görevine son verildiğini öğrenmiş, aynı gece Harbiye Nezareti ve Padişah Vahdettin'e çektiği ayrı ayrı telgraflarla askerlik mesleğinden ve bütün askeri görevlerinden istifa ettiğini bildirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün görevinden alınması ve bu süreçte yaşananlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!