Mülk Toprak

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Mülk topraklar, devlet hizmetinde bulunanlara padişah tarafından verilen topraklardı. Bu tür toprakların mülkiyeti ve tasarruf hakkı tümüyle sahiplerine aitti. 

Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti halka ait olan mülk topraklardan bahsedilmektedir.