Modern Türk Ordusu - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Modern Türk OrdusuEtkileşimli Alıştırma

Tarih boyunca değişim ve gelişim gösteren Türk ordusunun, en son ve en modern şekli Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Türk Silahlı Kuvvetleri, çağın gereksinimlerini karşılayacak modern teçhizatlarla donatılmıştır.

Bu alıştırmada, verilen araç, gereç ve kıyafetlerin ilk Türk ordularında mı yoksa bugünkü modern Türk Ordusunda mı kullanıldığını ayırt ederek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!